“Voor het welbevinden van onze bewoners, is een schoon, fris appartement en haar omgeving van belang. Met VierSchoon maken we hierover goede afspraken, op de wijze waarop dit wordt gedaan. Hierbij staat de tevredenheid van de bewoners altijd voorop en centraal, en hebben zij hier ook inspraak in.”