VierSchoon zorgt voor de dagelijkse schoonmaak in 16 intramurale panden van WelThuis, dit is het bedrijfsonderdeel  wonen met zorg van Fundis in het gebied langs de A12 van Zoetermeer tot Utrecht West. In deze woonlocaties voor ouderen zijn wij verantwoordelijk voor een schone en prettige leefomgeving. Daarnaast wordt ook in 8 extramurale locaties waar Thuiszorgteams werkzaam zijn de schoonmaak gedaan en het hoofdkantoor van Fundis in Gouda.

De afspraken over schoonmaak zijn vastgelegd in een SLA en worden jaarlijks vastgesteld.4 x per jaar is er een overleg met de relatiemanagers van VierSchoon en de betrokken managers over de locatiegebonden schoonmaak afspraken.